Proliver

Bedrijfspand

De uitbreiding van dit bedrijfsgebouw in Olen omvat het behoud van de bestaande gebouwen: een voorbouw met kantoren over vier bouwlagen en een achterbouw voor productie. De uitbreiding omvat magazijnen aan beide zijden van het bestaande magazijn. Kantoren worden vergroot op het gelijkvloers en de eerste verdieping aan de voorzijde, links van de huidige kantoren. Sociale ruimten voor personeel worden op het gelijkvloers gecreëerd, terwijl op de eerste verdieping kantoorruimte wordt uitgebreid. Een bestaande laadkade in dit gebied wordt verplaatst naar de nieuwe uitbreiding aan de linkerkant.

De opdracht behelst de uitbreiding van het bedrijf om te voldoen aan de groeiende behoefte aan extra opslagcapaciteit.

Een van de belangrijkste uitdagingen tijdens dit project was het handhaven van de operationele status van het bedrijf gedurende de gehele uitvoering van de werkzaamheden.

Het ontwerpconcept omvat de toevoeging van extra magazijnen en werkruimten aan beide zijden van de bestaande bebouwing. De huidige silo's, gelegen in het gebied van de rechter uitbreiding, worden verplaatst naar het aangrenzende perceel. Deze magazijnuitbreidingen zijn lager dan de bestaande bebouwing, met af en toe een dakuitbouw in de linkse uitbreiding om de silo's te accommoderen. De buitenruimte rondom de nieuwe bebouwing wordt opnieuw aangelegd, in lijn met de bestaande KWS-verharding. Bij de voorgevel wordt een deel van de bestaande verharding vervangen door een groenstrook met bomen en bodembedekkers, wat leidt tot een duidelijke vergroening van het perceel.

BOUWHEER Proliver
STATUS Opgeleverd
LOCATIE Olen