Aldhem Hotel

Hotel - kantoren - restaurant

Het perceel is bebouwd met een hotel en ligt op een knooppunt waar verschillende wegen elkaar kruisen: de Jagersdreef, de Herentalse Steenweg, de Industrieweg en de oprit van de autosnelweg E313 omsluiten de site. In de directe, bosrijke omgeving liggen een woonwijk en een industriezone.

De huidige hotelfunctie dient te worden opgewaardeerd en uitgebreid met kantoren en een restaurant.

De uitdagingen omvatten het realiseren van een vlotte ontsluiting en mobiliteit zonder overlast voor de buurtbewoners, integratie van de bestaande bebouwing, en het handhaven van de continuïteit in de werking van het hotel.

Het ontwerpconcept is opgedeeld in twee fases. In de eerste fase wordt een nieuw hotel gerealiseerd naast de huidige bebouwing. Na de verhuizing zal het huidige hotel worden verbouwd en uitgebreid tot een kantorencomplex met een rooftoprestaurant. De bouwhoogte varieert binnen het complex, van één tot vijf bouwlagen in het bestaande gedeelte, en tot acht bouwlagen in het kantoorgedeelte naast het snelwegdomein. De diverse gebouwdelen worden verbonden door een gemeenschappelijke sokkel. Het gevelontwerp wordt gekenmerkt door afgeronde hoeken en baksteenarchitectuur wat resulteert in een levendig gevelbeeld.

BOUWHEER Aldhem NV
STATUS Voorstudie
LOCATIE Grobbendonk