Torenzicht

20 wooneenheden

Project Torenzicht in het centrum van Kessel biedt tijdens de eerste uitvoeringsfase plaats aan 20 BEN-appartementen in drie bouwblokken gelegen op een site met aandacht voor landschap en groen. De opening die wordt gemaakt in de straatwand van Kessel-Dorp zorgt voor een nieuwe zichtas vanuit het achtergelegen ontwikkelbaar gebied, waarop ook eventuele toekomstige bebouwing kan worden geënt. Deze fase betreft de eerste fase van het masterplan die in zijn totaliteit plaats biedt aan 50 entiteiten.

Het nieuwe gebouw plant zich ver genoeg achteruit in, ten opzichte van de gewestweg, zodat de zichtas bouwvrij blijft. De kop van het gebouw wordt langs de zuidzijde halfrond aangezet richting Kessel-Dorp. Op deze manier wordt de doorgang uitnodigend gemaakt, terwijl een vlakke wand meer een afstopeffect zou teweeg brengen.

De nieuwe opening die in de lintbebouwing wordt gecreëerd, wordt in de eerste plaats ingevuld met streekeigen groen, zodat er een nieuw groen rustpunt ontstaat in de straat en bijdraagt tot een grotere leefbaarheid langs de drukke gewestweg. Een nieuwe vaste ontmoetingsplek rond een aan te planten dorpsboom staat centraal aan de inkom van het project. Alle gevels zijn als voorgevels uitgewerkt en de gevels worden uit tijdloze materialen opgetrokken.

BOUWHEER Berimco nv
STATUS Opgeleverd
LOCATIE Kessel