Park Den Blijk

27 wooneenheden

Park Den Blijk bestaat uit 2 bouwblokken met beiden een verschillende schaal, dit is het gevolg door de vorm van het hoekperceel. 

Het nieuwe plein krijgt aan de straatzijde een groene halfhoge buffer tegen het trottoir. Op die manier ontstaat een gemeenschappelijke zuidelijke zitzone aan de wadi met de nodige privacy zonder dat de buffer de gehele ruimte breekt.

De toegepaste gevelmaterialen zijn licht en fris van kleur. Een combinatie van lichte gevelsteen met donkere gevelbekleding ter hoogte van de invulpanelen zorgt voor een strak modern geheel.

 

BOUWHEER Amanu
STATUS Opgeleverd 
LOCATIE Willebroek