Olivia

69 wooneenheden

De schakelligging tussen vest en ring en tussen het grootschalige woonzorgcentrum ‘Paradijs’ en de residentiële Paul Krugerstraat zorgt voor 2 volumes van verschillende schaal en interactie met de omgeving. Het lage volume schikt zich in de straatwand door zijn bouwhoogte en soberheid van de gevels. Het hoogste gebouw dat volumetrisch meer is uitgewerkt, is vormgegeven vanuit het gabarit en de footprint van het woonzorgcentrum. Het zoekt bewust een connectie met de passant langsheen de ring en ent zich op het landschap aan de overzijde van de ring. 

Door hun positie op het perceel omarmen beide gebouwen een nieuwe openbare, autoluwe verblijfsplek.

 

 

BOUWHEER Brody
STATUS Vergund
LOCATIE Lier