De Lindekens

26 wooneenheden

De basis voor de twee bouwvolumes wordt gevormd door een gelijkvloerse, transparante sokkel. Door de strategische ligging van het perceel langsheen twee belangrijke verkeersassen, vlakbij de dorpskern en als logische ontwikkeling in lijn met de omliggende winkels wordt deze sokkel ingevuld met vier handelsruimten. De transparantie van deze plint wordt enerzijds verzekerd door de doorlopende glazen winkelvitrines in de voorgevels. Anderzijds zorgen enkele (onder-)doorgangen voor een doorkijk vanaf de straat naar het omsloten binnengebied. Deze doorgangen geven de nodige ruimte aan de verschillende circulatie-assen. Naas de handelspanden zijn hier 26 appartementen terug te vinden. 

Het gebouw wordt opgetrokken in een hedendaagse stijl met traditionele materialen. 

Door zowel de inplanting, bouwhoogte, oriëntatie als vormgeving af te stemmen op de directe omgeving, zal het nieuwe project moeiteloos integreren in het straatbeeld. De open ruimte rondom de gebouwen en rond de parking wordt zoveel mogelijk ingericht met kwalitatief groen.

 

 

BOUWHEER Driessen
STATUS Opgeleverd
LOCATIE Bouwel