De Hageskes

31 wooneenheden

De opdrachtgever wenst een project te ontwikkelen met 3 vrijstaande meergezinswoningen, die ondergronds gekoppeld zijn via een gemeenschappelijke parkeerkelder. Een aanzienlijk gedeelte van het perceel zal worden afgestaan als openbaar dorpsplein. Zo is er ruimte voor 31 appartementen en een horeca-ruimte. 

Dankzij een verdichting van de woonfunctie kan een aanzienlijk gedeelte van het perceel als multifunctioneel plein aan de gemeenschap worden overgedragen. Door hiervan openbaar domein te maken, wordt ook het beheer en onderhoud ervan gegarandeerd, zodat een verdere ‘verloedering’ van het dorpsbeeld wordt vermeden.

Het straatbeeld van het nieuwe project werd gebaseerd op het typische dorpsprofiel dat zo herkenbaar is van de verkeersborden die de bebouwde kom aanduiden. Als reactie op de monotone ‘muur’ die zou worden gevormd door de huizen van de verkaveling, werd ervoor gekozen om de drie bouwblokken optisch op te delen in 5 speels ingeplante fragmenten, waarvan de verspringende puntgevels variëren in kroonlijsthoogte, dakbasis en gevelmateriaal. Deze hedendaagse interpretatie van de manier waarop het dorp groeide, vermijdt de saaie ritmiek van de verkaveling waarin alles artificieel afgelijnd is volgens één rechte bouwlijn en één doorlopende kroonlijst.

De volumes verspringen speels t.o.v. elkaar en er werd rekening gehouden met doorzichten naar de achtergelegen dorpskern en dorpstuin. Door compacter te bouwen, heeft het aangevraagde project een veel beperktere voetafdruk dan de vergunde verkaveling. Door een aanzienlijke oppervlakte van het perceel af te staan aan het openbaar domein, kan de huidige functie als dorps- en kermisplein behouden blijven.

 

 

BOUWHEER Aristas
STATUS Opgeleverd
LOCATIE Pulle