De Admiraliteit

63 wooneenheden

In het onbebouwde binnengebied tussen de Hees, Hezerpad, Nachtegaalstraat en Vreyshorring wordt een kwalitatieve stedelijk gemengd inbreidingsproject met 63 woongelegenheden rond een centraal groen buurtpark gerealiseerd. De projectnaam ‘Admiraliteit’ verwijst naar de 3 historische admiraliteitspalen in Lommel waarvan er één aan het projectgebied stond.

Diverse vragen en belangen van meerdere grondeigenaars, stadsbestuur en omwonenden werden hierbij verzoend. AP/ART stond in voor het voortraject, ontwerp en het participatietraject met de omwonenden wat in coronatijd speciale aandacht vroeg.

Het binnengebied vormt de schakel in het stadsbrede groenblauwe netwerk ‘de Groene Wandeling’. Deze stedelijke figuur maakt een groene verbinding voor trage weggebruikers tussen de bestaande groene parkruimtes én voegt nieuwe groene plekken toe in het stadscentrum. Binnen dit kader wordt het binnengebied omgetoverd tot een nieuw groen buurtpark. De aanwezige hoogstammige bomen aan de Hees vormen het uitgangspunt voor de inrichting van dit Heespark. Naast de behouden bomen worden 27 bijkomende bomen aangeplant. Intensief gemaaide (speel)zones wisselen af met extensieve bloemrijke zones. Via een nieuwe trage doorsteek zal dit buurtpark enkel toegankelijk zijn voor fietsers en voetgangers. Alle voertuigen worden geclusterd aan de ingang van het gebied in een ondergrondse parking voor bewoners of bovengrondse bezoekersparking. Het hemelwater wordt volledig op eigen terrein opgevangen in overgedimensioneerde infiltratievoorzieningen.

Rond dit publiek toegankelijk buurtpark zijn de bouwvolumes zodanig geconfigureerd dat nagenoeg alle woonentiteiten zicht hebben op het centraal groen park. De doordachte variatie in volumetrie van 2, 3 en 4 bouwlagen zorgt ervoor dat dit stedelijk inbreidingsproject zich volledig inpast in het ruimere bouwblok. Door de mix van kwalitatieve eengezinswoningen, appartementen en polyvalente ruimtes zullen uiteenlopende types van bewoners in deze groene luwteplek een plaats krijgen.

Dankzij de hedendaagse architectuur van de verschillende gebouwen en het gebruik van kwalitatief hoogstaande, natuurlijke materialen, gaat de ganse site mooi op in de omgeving. 

 

BOUWHEER Aristas
STATUS In Uitvoering
LOCATIE Lommel