Balderlaer

68 wooneenheden

Het project voorziet een mix van appartementen en grondgebonden woningen die zowel sociaal als privatief op de woningmarkt zullen worden gebracht. De leefoppervlaktes zijn divers, zodat diverse doelgroepen kunnen worden aangesproken. Zowel eenpersoonsgezinnen, jonge families als ouderen kunnen een ideale woonvorm vinden in het project.

Het project bevat een alternerend patroon van verschillende pleinen en landschappelijke parkzones. De publieke pleinen krijgen een collectief karakter en elk plein meet een eigen karakter aan. Elk plein wordt opgedeeld in verschillende vakken die een zekere intimiteit en herkenbaarheid toelaten. Gemaaide graszones, omringd door hogere groenstructuren bieden geborgenheid aan de bezoeker. Verscheidene zitelementen zijn geplaatst en zorgen voor rustpunten en ontmoetingsplekken. De landschappelijke stroken worden identiek ingericht zoals reeds in de eerste bouwfase langs Winterhof werd aangezet. Heuvels en wadi’s wisselen elkaar af.

De specifieke baksteenarchitectuur is typerend voor elk afzonderlijk bouwveld. In het kader van identiteitschepping verschillen ook de dakvormen van de verschillende woonvolumes ten opzichte van elkaar. Door elk bouwveld van een ander dak of kroonlijst te voorzien, ontstaat er een fragmentatie doorheen het inbreidingsgebied.

 

 

BOUWHEER Bercon bv
STATUS Vergund
LOCATIE Berlaar