Sint-Niklaas - P&L

Bedrijfspand

Het pand is gelegen in het industriepark "Europark" te Sint-Niklaas en is opgedeeld in drie afzonderlijke bedrijfseenheden: kantoren, een opslagmagazijn voor meubels en een voormalig leegstaande ruimte die is omgevormd tot een sorteercentrum voor Bpost.

De opdracht omvatte de volledige herinrichting van dit bedrijfspand, waarbij de uitdaging lag in het opsplitsen van het gebouw in drie afzonderlijke panden. Het doel was om binnen de bestaande structuur de nieuwe functionaliteiten in te passen, zonder het volume van het pand te wijzigen.

Tijdens dit project vormden de grootste uitdagingen zich in het werken binnen de beperkingen van het bestaande volume en het implementeren van het gewenste programma binnen de bestaande structuur van het pand. Oude scheidingsmuren zijn aangepast of herbouwd volgens de geldende brandweervoorschriften en EPB-eisen.

Het ontwerpconcept omvat het uitvoeren van alle aanpassingen binnen het bestaande volume van het pand, waarbij de originele structuren intact blijven. Aanpassingen aan poort- en raamopeningen zijn doorgevoerd om te voldoen aan de eisen van de nieuwe bedrijfsfuncties, vooral met betrekking tot Bpost. Buitenschrijnwerk is vernieuwd en aangepaste openingen zijn ingevuld met identieke materialen als die van de bestaande structuur. Enkel de voorgevel heeft een nieuwe gevelbekleding gekregen, terwijl de rest van het exterieur trouw blijft aan het oorspronkelijke ontwerp.

BOUWHEER Trading Places
STATUS Opgeleverd
LOCATIE Sint Niklaas - Europark 31