Langveldstraat - P&L

Industriële units

Het project bevindt zich langs Industriepark B in Heist-op-den-Berg. Het is gelegen in industriegebied op de overgangszone naar woongebied.

De opdracht omvat de realisatie van diverse industriële units, variërend van 300 m2 voor kleine zelfstandigen tot 3000 m2 voor grotere bedrijven. Daarnaast worden interne loskades voorzien om te voldoen aan de behoeften van grotere bedrijven. Het doel is om een energie-neutraal industrieterrein met duurzame oplossingen te realiseren.

Het perceel heeft momenteel een agrarische bestemming, maar wordt herbestemd naar bedrijvigheid volgens het PRUP. De uitdaging is om de overgang van industrie naar woongebied zonder hinder voor de omliggende woningen te laten verlopen. Aangezien het perceel grenst aan de Bergebeek-waterloop, moet elke vorm van wateroverlast worden voorkomen.

Het ontwerp is afgestemd op de omgeving, waar aan de oost-, zuid- en westzijde van het projectgebied woningen zijn gesitueerd. Het PRUP voorziet aan deze zijden een groenbuffer.

Om de impact van het industriegebied op de woningen te minimaliseren wordt er gestart vanuit het concept om de gebouwen van het bedrijvenpark aan de buitenranden te plaatsen en de circulatie aan de binnenzijde te voorzien. Het industrieproject is zo in zichzelf gekeerd en de gebouwen aan de buitenranden dienen als extra buffer, bijkomend op de groenbuffer naar de woningen toe. De groenbuffer is robuust en niet versnipperd, zodat de ecologische bijdrage voor gans de omgeving wordt verzekerd.

Bijkomende buffergrachten worden gecreëerd aan de buitenranden zodat ruimte voor water blijft behouden. De combinatie van groenbuffer, buffergracht en infiltratiezone resulteert in een robuuste groen-blauwe zone. Het resultaat is een duurzaam bedrijvenpark dat naadloos integreert in de specifieke context, met nadruk op klimaatadaptieve en natuurgebaseerde maatregelen.

BOUWHEER Finvesta BV
STATUS In aanvraag
LOCATIE Heist-op-den-Berg