Racket

Sportcentrum met horeca

Het te bebouwen perceel omvat momenteel een voetbalveld en een kantine. Dit gebied is gelegen binnen het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) voor openluchtsportrecreatie, met aan de noord- en westzijde aangrenzende natuurgebieden. Aan de overkant van de straat bevinden zich eengezinswoningen.

De opdracht behelst de ontwikkeling van lokale recreatieve activiteiten voor diverse racket sporten, zowel buiten, zoals tennis, padel, squash, pickleball en beach tennis, als binnen met tafeltennis. Het doel is om een sportief en sociaal project te realiseren.

De uitdagingen zijn divers en omvatten onder andere het aanbieden van verschillende racket sporten binnen één club. Daarnaast is het essentieel om de openluchtsporten te positioneren zonder overlast te veroorzaken voor de omliggende woningen. Ook is het belangrijk om een buffer te creëren tussen de bebouwing en de sportvelden ten opzichte van het omringende natuurgebied. Verder moet de cafetaria zichtbaar zijn vanaf de straat, maar tegelijkertijd voldoende afgeschermd zijn om privacy te bieden aan het terras en de ontmoetingszone.

Het ontwerpconcept omvat de positionering van de buitensportvelden, waarbij de racket outdoor faciliteiten zich aan de achterzijde van het perceel bevinden, zorgvuldig afgeschermd van de woningen aan de overkant van de straat. Het hoofdgebouw integreert de indoor racket sporten (zoals tafeltennis), de ingang en de cafetaria. Deze bouw staat in aansluiting met de straatzijde en biedt vanuit de cafetaria connectie met elke racketsport.

Centraal in het projectgebied wordt een ontmoetingszone gecreëerd, inclusief een terras bij de cafetaria, een speeltuin en een beach tennis area. Fiets- en voetgangersverbindingen zijn hierop aangesloten en verbinden het hele gebied. De parkeervoorziening aan de rechterzijde is gepland in samenhang met de toekomstige openluchtrecreatie volgens het RUP, waardoor een gedeeld gebruik mogelijk is en bijdraagt aan duurzame mobiliteit. Langs de perceelsgrenzen en aan de straatzijde worden groene buffers en natuurlijke infiltratiezones voorzien, die dienen als afstand tussen het centrum en de straat, en tevens bijdragen aan natuurlijke kwaliteiten en infiltratie.

BOUWHEER Racketsport Centrum
STATUS Voorstudie
LOCATIE Kasterlee