Hof Van Merode

Natuurinclusief vrijetijdscomplex

De projectsite is een voormalig campingcomplex dat gelegen is tussen de waardevolle natuurgebieden van de vallei van de Grote Nete en het Goor-Asbroek.

De opdracht bestaat uit de aanzet tot opwaardering van het verlaten campingcomplex om het terrein een nieuw aanzicht te geven. De ligging langs de Grote Nete en het Goor-Asbroek vormde net de uitdaging om een vrijetijdscomplex met een oppervlakte van 5.700 m2 met bijhorende parkeervoorzieningen landschappelijk te integreren in zijn natuurlijke omgeving. Het complex bestaat uit 2 bouwlagen en biedt met een vloeroppervlakte van meer dan 9.000 m2 onderdak aan diverse voorzieningen: een centrale inkomzone, een binnenspeeltuin, meerdere recreatie-units, een bijhorende horecagelegenheid en aanverwante faciliteiten.

Diverse uitdagingen vormen de basis voor het natuurinclusieve ontwerp van het vrijetijdscomplex met als doel de naadloze samensmelting van architectuur en natuur in deze bosrijke omgeving.

- De groene stapsteenfunctie van het terrein tussen de waardevolle natuurgebieden van de vallei van de Grote Nete en het Goor-Asbroek.

- De aanwezigheid van verschillende waardevolle en kenmerkende hoogstammige bomen die behouden blijven op de site.

- Het terrein vertoont een niveauverschil tussen straat en achterliggend valleigebied, wat vraagt om een doordachte benadering van de ruimtelijke inrichting.

- De landschappelijke inpassing van het vooropgestelde recreatieverzamelgebouw om naadloos op te gaan in de bestaande groene omgeving.

- De realisatie van een groene landschapsparking met ruimte voor water en bijkomende hoogstammige bomen

Het ontwerp van het complex is volledig in harmonie met de natuurlijke omgeving. Specifieke bouwvoorschriften ontbreken, waardoor er ruimte is voor een innovatief en functioneel ontwerp.

De aanwezige natuurlijke elementen op het terrein bepalen de L-vormige inplanting van het gebouw. Door de ruime afstand tot de perceelsgrenzen en de straat, de contextuele L-vormige inplanting, het behoud van de bestaande aanwezige bomen, de groene landschapsparking aan de oostzijde en de natuurlijke omgevingsaanleg met natuurlijke waterdoorlatende verharding integreert het vrijetijdscomplex zich landschappelijk volledig in zijn omgeving en zal het terrein als een ecologische corridor fungeren tussen de natuurgebieden van het Goor-Asbroek en de Grote Nete. Het overtollige hemelwater wordt volledig op eigen terrein opgevangen in een grote centrale wadi die ingericht wordt met natuurlijke speelelementen.

Deze landschappelijke integratie is doorgetrokken in het gebouwontwerp. De gevels van het gebouw worden afgewerkt met een combinatie van grijze betonpanelen en zwarte gevelbekleding. Een van de voorgevels is uitgewerkt als een groengevel met nestgelegenheid zodat het gebouw zich versmelt met de omringende natuur. De raamopeningen van de binnenspeeltuin hebben een speels en aantrekkelijk karakter, terwijl die van de andere recreatieve voorzieningen een strak en uniform ontwerp volgen. Een voorzetstructuur in houten bekleding accentueert de centrale inkomzone, waarbij de vorm van de structuur doet denken aan de bomen in de omliggende bossen.

BOUWHEER Tervias Recrea
STATUS Vergund
LOCATIE Westmeerbeek