Nijlense Steenweg

25 wooneenheden

Te midden van een weelderig groene omgeving, die fungeert als een groene long op een boogscheut van het centrum van Herenthout, wordt een nieuwe unieke leefomgeving gecreëerd. Er werd een woonproject ontworpen met verschillende typologieën om een gevarieerd doelpubliek aan te spreken. Het omvat zeven sfeervolle ééngezinswoningen, elk met een eigen privétuin, en twee meergezinswoningen met elk negen ruime appartementen met uitgestrekte terrassen die uitkijken op het weelderige groen binnen het project.

In dit project ligt een grote focus op natuurinclusief bouwen en de aanwezigheid van de bestaande en nieuwe bomen in een biodivers geheel. Met respect voor het bestaande groene karakter van de site en in overleg met onze landschapsarchitect, werd een plan ontwikkeld om de waardevolle bomen te behouden en te beschermen. Zieke bomen worden verwijderd en vervangen door inheemse waardevolle nieuwe bomen en groenstructuren zodat privacy naar omliggende buren gewaarborgd wordt en een aangename parkomgeving gecreëerd wordt voor de bewoners binnen het project.

Aan de straatkant langs de Nijlense Steenweg worden ééngezinswoningen ingeplant, aansluitend in het dorpse straatbeeld. Deze maken een harmonieuze overgang naar de vrijstaande meergezinswoningen in het binnengebied. Deze worden ingebed in de groene, publiek toegankelijke parkomgeving met een natuurspeeltuin die harmonieus geïntegreerd wordt in het landschap aan de hand van houten speelelementen, en een petanquebaan, die beiden fungeren als ontmoetingsruimte voor zowel bewoners binnen het project als buurtbewoners uit de omgeving. De markante bomenrijen aan weerszijden van de inrit van de Nijlense Steenweg blijven behouden. Er worden wadi’s voorzien i.f.v. regenwaterinfiltratie met het oog op waterinclusief bouwen. Wagens worden geclusterd geparkeerd zo dicht mogelijk bij de inrit zodat de groene omgeving grotendeels autovrij blijft.

Bovendien werd ook een toekomstvisie geïntegreerd die de mogelijkheid biedt om een nieuwe trage doorsteek te creëren naar achterliggende percelen en de Bouwelsesteenweg.

BOUWHEER L2 Invest
STATUS Voorstudie
LOCATIE Herenthout