Essenhout

12 wooneenheden

Binnen de ruimtelijke context staat het verdichten van twee percelen met nieuwe innovatieve en duurzame woontypologieën centraal, naadloos geïntegreerd in de bestaande groene structuur. Het project bevindt zich binnen een bouwblok met hoofdzakelijk open bebouwing, met name villa's. De invulling van het project is een antwoord op de zachte overgang naar het dorpscentrum Kapellen met appartementen en rijwoningen.

De opdracht omvat de ontwikkeling van een groepswoningbouwproject met 12 woningen organisch ingepland in de bestaande groenstructuur.

Het project streeft naar een naadloze samensmelting van architectuur en natuur, een plaats waar mens en natuur elkaar ontmoeten. Een cruciaal aspect van dit project is het opwaarderen van de aanwezige natuur tot een gevarieerd en speels landschap. Hierbij wordt rekening gehouden met het verhogen van de biodiversiteit op het terrein en het probleemoplossend denken naar invasieve soorten. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het ontwerpen van oplossingen voor lokale infiltratie van hemelwater, een integraal onderdeel van het waterinclusief ontwerpen.

Het ontwerpconcept is voortgekomen uit de wens om een organische inplanting van de wooneenheden te realiseren rondom een hoogwaardige collectieve parktuin. Deze integratie van nieuwe woon- en werkeenheden met een voelbare overgang collectieve en private ruimte binnen de bestaande niet-bebouwde ruimte staat centraal. Dit concept draagt bij aan een harmonieuze samensmelting van architectuur en natuurlijke elementen, versterkt door de esthetische en functionele integratie van de woningen in de omringende omgeving.

BOUWHEER WK
STATUS In aanvraag
LOCATIE Kapellen