Draaiboom

Eengezinswoning

Langs de gemeenteweg Draaiboom in Pulderbos ligt het perceel binnen een landschappelijk waardevol gebied. Het bestaande woonstalhuis is zonevreemd en staat op de inventaris van bouwkundig erfgoed. Enkele meters achter het bestaande volume is het perceel gelegen in 'beschermd cultuurhistorisch landschap'.

De opdracht behelst zowel de renovatie/restauratie van het bestaande woonstalhuis als de bouw van een nieuw woongedeelte achter dit historische gebouw.

De voornaamste uitdaging ligt in het realiseren van een uitbreiding tot 1000m3 totaalvolume waarbij uitbreiding in het beschermde cultuurhistorisch landschap niet mogelijk is. Het behoud van het authentieke uitzicht van het bestaande woonstalhuis moet bewaard blijven.

Het ontwerpconcept vertrekt vanuit de bestaande woning die zal worden gerenoveerd (met respect voor de erfgoedwaarde) tot een soort ontvangstruimte voor het achterliggende nieuwe woongedeelte. Het nieuwe volume achteraan is ondergeschikt aan het bestaande woonstalhuis en is daarom ook minder voelbaar vanop straat. Het nieuwe volume is meer gericht op het open zicht naar de achterliggende tuinzone. Beide volumes worden met elkaar verbonden via een nieuwe glazen passerel. Deze drie volumes vormen door hun inplanting een nieuwe patio die een totaal andere beleving heeft dan de weidse achtertuinzone.

Het nieuwe volume kenmerkt zich door een moderne uitstraling in contrast met het oorspronkelijke woonstalhuis. Er is gekozen voor een lichte, transparante constructie met natuurlijke materialen zoals houten gevelbekleding. De integratie van een doorzonleefruimte bevordert de beleving van de natuur in het gebouw.

Het project streeft naar het terugbrengen van het oorspronkelijke bocagelandschap en creëert een zichtas naar de achterzijde van het terrein met een natuurlijk streekgebonden element als uitkijkpunt. Groene buffers rondom het bestaande woonstalhuis verbergen het nieuwe achterliggende volume in het straatbeeld terwijl het bestaande groen maximaal behouden blijft.

BOUWHEER JH 
STATUS Voorstudie
LOCATIE Pulderbos