De tuinen van Pieter en Paulus

20 wooneenheden

De Tuinen van Pieter en Paulus omvat een handelsgelijkvloers op de hoek van de Markt en 20 appartementen. Er zijn entiteiten voorzien van verschillende groottes en met een verschillend aantal slaapkamers. Elk appartement heeft zijn eigen private buitenruimte. Door de uitzonderlijke locatie, in het centrum en vlak naast de kerk is dit project een mooie opportuniteit om de openbare ruimte te versterken. Een nieuwe bredere doorgang voor voetgangers langsheen de kerk en een nieuwe publiek toegankelijke parking zorgen voor een meerwaarde in het centrum van Herenthout. 

De kerk komt meer vrij te staan van de omliggende bebouwing en krijgt de ruimere ereplaats die ze in de dorpskern verdient. 

De nieuwe zichtas naar achter zorgt ervoor dat de waardevolle reeds aanwezige groenzone aan de Noordzijde meer betrokken wordt bij de dorpskern en bij de Markt. Het nieuwe wandelpad vergroot en verlengt het pleingevoel van de Markt. 

 

 

BOUWHEER Bouwen 
STATUS Opgeleverd
LOCATIE Herenthout