Bijstand vergunningenbeleid

"Tijdens een langdurige onderbezetting van de dienst omgeving Herentals kon de Stad beroep doen op AP/ART Architecten ter ondersteuning van de dienst. Twee enthousiaste medewerkers van AP/ART ondersteunden de dienst omgeving bij het behandelen van omgevingsvergunningen. Zij namen hierbij een neutrale rol aan en werkten dossiers correct af. Gezien de ruime ervaring in meer complexe dossiers konden ze ook succesvol worden ingezet bij het begeleiden van ontwikkelaars tijdens het voortraject tot de aanvraag van de omgevingsvergunning waarbij het projectdagboek van de Stad Herentals werd gehanteerd. De dienst omgeving is AP/ART dankbaar voor de professionele ondersteuning en fijne samenwerking."

Jill Loos - Diensthoofd Omgeving (2022)

OPDRACHTGEVER Stad Herentals
PERIODE 2021 - 2023 
PROJECT Bijstand Vergunningenbeleid
LOCATIE Herentals